Byggnads- och Rumsakustik

Vi har stor erfarenhet av allt som rör ljud och vibrationer inom byggnader. Erfarenhet kombinerat med vårt driv och nytänkande skapar innovativa genomförbara lösningar. Vi jobbar i alla byggets faser, från tidig planering till detaljprojektering och mätningar av färdig byggnad. Vi kan hjälpa er med till exempel ljudmiljön i ett kontorslandskap, ljud inom flerbostadshus, akustiken i en konsertsal och alla typer av ljudmätningar. Du upplever kanske ljudstörningar mellan två mötesrum, att ventilationen låter för mycket eller att taluppfattbarheten i en föreläsningssal är för dålig. Vi hjälper dig med de bitarna också.

Projektering

Genom erfarenheter från genomförda projekt hjälper vi dig med att ställa programkrav utifrån byggnadens användningsområden, göra systemlösningar, rita konstruktionsdetaljer samt mäta och utfärda slutbevis. Allt detta för att i slutändan få en kostnadseffektiv slutprodukt som alla är nöjda med.

Datum: 2016 Jan 25, 16:16

Mätningar

Med akustiska mätningar kan vi kontrollera konstruktioner, upptäcka eventuella fel och verifiera ställda krav. Vi kan göra vibrationsmätningar på till exempel båtar eller mäta ljudnivå från konsertevenemang. Med en mätning som bakgrund kan vi leverera ett säkrare slutresultat till dig som kund. Efter genomförda mätningar i till exempel nybyggda flerbostadshus kan vi utfärda slutintyg för dig att skicka till myndigheter.

Bullerstörningar – Utredningar

Om det uppstår ljudproblem i byggnader kan vi hjälpa dig oavsett vad orsaken till störningen är. Ofta undersöks problemet under ett platsbesök. Därefter tas lösningar fram som säkerställer att ni kommer tillrätta med problemet. Det kan handla om ljud inom kontorslandskap eller ljud från installationer som stör.

Datum: 2016 Jan 25, 16:16

Rumsakustik

Med rumsakustik menar vi rummets förmåga att transportera ljud från ljudkälla till mottagare. Rummets geometri, materialval och inredning påverkar upplevelsen av ljud. Vi har lång erfarenhet av rumsakustiska frågeställningar i till exempel föreläsningssalar, konserthus och arenor. Med vår hjälp kan lokaler förbättras och anpassas till dina ändamål.
Fler projekt