Universitet och högskola

Vi håller i utbildningar för studenter på universitet och högskolor. Undervisningen kan bestå i enstaka föreläsningstillfällen där vi förklarar grundläggande akustiska begrepp och teorin bakom dessa. Vi deltar även i undervisning och utformning av kurser som sträcker sig över längre tid. Eftersom vi har tillgång till ett brett utbud av utrustning som används i vårt dagliga arbete kan föreläsningarna varvas med praktiska exempel där studenterna själva får se hur teorin omsätts till praktik. Vi håller till exempel utbildningar på KTH och LTH.

För yrkesverksamma

Arbetar du som arkitekt, konstruktör eller kanske projektledare? Vi utformar kurser för dig som är yrkesverksam och vill lära dig mer om eller fördjupa befintliga kunskaper inom akustik. Kursen tas fram utifrån dina specifika önskemål. Exempel på frågeställningar kan vara vilka akustiska krav som finns och vad som krävs för att uppfylla dem, vad som påverkar ljudisoleringen, hur man ljuddämpar en ventilationsanläggning eller hur man bäst utformar ett kontorslandskap.

Datum: 2016 Jan 25, 16:18

Föreläsningar

Är du skyddsombud på din arbetsplats och vill veta mer om hur buller påverkar hörseln? Ska du anordna en föreläsningskväll med frågeställningar kring buller? Hyr in oss som gästföreläsare till ditt event. Vi utformar en föreläsning utifrån dina önskemål angående innehåll, lokal och förtäring.