Alexander Hebbe M.Sc, Akustiker

Alexander är från Chalmers tekniska högskola i Göteborg där han avslutade en Master i Sound & Vibration våren 2019. Kandidaten lästes i England inom ljudteknik. Alexander började på ACAD i Göteborg kort efter avslutad master.
Telefon: 0734-40 03 21
Visitkort:
Visa alla medarbetare