Henrik Anréus Civilingenjör, Akustiker

Henrik är för tillfället tjänstledig.

Henrik är civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Han har läst maskinteknik med inriktning mot ljud och vibrationer på MWL och har jobbat med ACAD sedan 2004. År 2007 till 2009 har han arbetat i ett sidoprojekt med ljuddesign inom datorspelsindustrin. Sedan hösten 2009 är han tillbaka på ACAD.
Visa alla medarbetare
Henrik Anréus projekt

Molnby tågdepå

Molnby tågdepå

SL har beslutat att utöka kapaciteten på Roslagsbanan och planerar att bygga en ny depå väster om järnvägen i Molnby. ACAD har varit med under framtagningen av programhandlingen...

Handläggande akustiker Henrik Anréus
Ansvarig akustiker Lennart Karlén

Fönsterbyte i Vällingby

Fönsterbyte i Vällingby

ACAD hjälper till och utreder fönsteråtgärder för befintliga bostäder kring tunnelbanedepån in Vällingby. Målet är att sänka ljudnivåer inomhus från tåg som kör i kurvor på depåområdet.

Handläggande akustiker Henrik Anréus
Ansvarig akustiker Fredrik Sydhoff

Kv Ungraren, Blackeberg

Kv Ungraren, Blackeberg

I Blackeberg cirka 500 från centrum har Svenska bostäder byggt 3 nya flerbostadshus med 70 nya bostäder. ACAD har varit med under projekteringen av bostäderna...

Handläggande akustiker Henrik Anréus
Ansvarig akustiker Fredrik Sydhoff

Kv Grindstolpen, Tyresö

Kv Grindstolpen, Tyresö

Nyplanerade flerbostadshus utmed Tyresövägen. ACAD hjälper till att utreda och beräkna trafikbuller för att säkerställa att bostäder kan uppfylla de yttre bullerkraven.

Handläggande akustiker Henrik Anréus
Ansvarig akustiker Fredrik Sydhoff

Kontor åt universitetsförvaltningen, KTH-Huset

Kontor åt universitetsförvaltningen, KTH-Huset

ACAD har varit med under projekteringen av ombyggnaden för Universitetsförvaltningens nya kontor på KTH...

Handläggande akustiker Henrik Anréus
Ansvarig akustiker Lennart Karlén
Visa fler projekt