Lennart Karlén Civilingenjör, Akustiker

Lennart är civilingenjör från LTH i Lund. Han har över 35 års erfarenhet av byggnadsakustiska frågor så väl som energi och klimatfrågor i byggnader. Lennart grundade ACAD-International AB i dess ursprungliga form redan 1983 och tog i december 2002 steget att bedriva akustisk konsultverksamhet fullt ut.
Delägare.
Telefon: 0733-49 80 72
Visitkort:
Visa alla medarbetare