Maxence Lonjon Civilingenjör, Akustiker (Trainee)

Maxence är civilingenjör från Polytech Tekniska Högskolan i Clermont-Ferrand, Frankrike, där han studerade byggteknik. Anställning som trainee på ACAD påbörjades i juni 2019 och han kommer samtidigt att läsa kurser på KTH i höstterminen 2019, för att förstärka sina kunskaper inom akustik.
Telefon: 0733-47 63 48
Visitkort:
Visa alla medarbetare