Patrik Andersson Civilingenjör, Akustiker

Patrik är civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Han har läst maskinteknikprogrammet med inriktning mot ljud och vibrationer vid Marcus Wallenberg-laboratoriet. Han har också läst akustik, FEM och husbyggnad på National University of Singapore. Som en del av sitt kandidatexamensarbete har han varit delaktig i produktutvecklingen av tysta vinkelslipmaskiner.

Anställningen på ACAD påbörjades i augusti 2016 efter att han utförde sitt examensarbete inom strukturakustik på företaget.

Se Patriks examensarbete
Visa alla medarbetare
Patrik Anderssons projekt