Petter Svanberg Civilingenjör, Akustiker

Petter är civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm där han läste Farkostteknik med inriktning mot ljud och vibrationer. Petter har jobbat med ljud och vibrationsfrågor inom byggsektorn sedan 2011.
Visa alla medarbetare
Petter Svanbergs projekt