Projekt

Varje år får vi på ACAD in stor mängd nya projekt. Samtidigt fortsätter vi att jobba med befintliga projekt och återupptar projekt som går in i nya faser. Vi har många projekt som vi är mycket stolta över att ha deltagit i. Här under ser ni projekt som vi är extra stolta över och gärna vill visa upp.
Datum
Datum
Sortera på: Datum
x

Molnby tågdepå

SL har beslutat att utöka kapaciteten på Roslagsbanan och planerar att bygga en ny depå väster om järnvägen i Molnby. ACAD har varit med under framtagningen av programhandlingen. Arbetet har främst innefattat hantering av externt industribuller.
x

Kv Ungraren, Blackeberg

I Blackeberg cirka 500 från centrum har Svenska bostäder byggt 3 nya flerbostadshus med 70 nya bostäder. ACAD har varit med under projekteringen av bostäderna. Tack vare en en tung platsgjuten betongstomme har lägenheterna goda förutsättningar för ljudisolering mellan bostäderna.
x

Kontor åt universitetsförvaltningen, KTH-Huset

ACAD har varit med under projekteringen av ombyggnaden för Universitetsförvaltningens nya kontor på KTH. Huset innehöll tidigare lokaler till Röda korset och har nu byggts om till 250 nya arbetsplatser med bland annat kontor, pausrum och mötesrum. Det ursprungliga kyrkokapellet har byggts om till en hörsal.
x

Nybohovsbacken

Vid Nybohovsbacken i Liljeholmen, Stockholm, ska nya flerbostadshus byggas. ACAD har varit ansvariga akustiker i projektet och arbetat med att säkerställa en god ljudmiljö i de färdiga husen. En av många utmaningar i projektet är att husen ligger ovanför röda linjens tunnelbanedragning vilket gör att vissa hus ska avvibreras för att föhindra stomljud. Frågor kring stomljud uppstår allt oftare vid nybyggen i Stockholm då man tidigare undvikit att bygga på platser där riskerna funnits. ACAD har under våren 2014 varit handledare för ett exjobb som undersökt stomljud från tåg närmre. Arbetet har blivit mycket lyckat och slutprodukten är ett program som effektiviserar vårt analysarbete. Bland annat kunde vi använda oss av programmet för att dimensionera stomljudsåtgärderna för Nybohovsbacken.
x

Taluppfattbarhet (STI) för högtalarsystem

Vectura Consulting AB projekterar ett antal nya tågplattformar och gångbroar mestadels i Skånetrakten. I Transportsyrelsens skrift "Tekniska specifikationer för driftskompatibilitet" (TSD) anges att taluppfattbarheten, som beräknas och mäts i RASTI, för högtalarsystemet på tågplattformen eller i gångbroar ska uppfylla ett uppsatt krav. Vi på ACAD simluerar taluppfattbarheten (RASTI) för tågplattformarna och gångbroarna på uppdrag av Vectura. Simuleringen utförs med en rumsakustisk modell där egenskaperna för rummets väggar, tak och golv och högtalarnas placering, antal, direktivitet och ljudstyrka analyseras och definieras. Resultatet ger en överblick i form av ett raster av RASTI-värden över hela plattformen eller gångbron.

Datum: 2014-05-27 08:33:12

Referensnummer: 11277

Handläggande akustiker: Acad

Ansvarig akustiker: Fredrik Sydhoff

Visa fler bilder

x

BMC Hallarna

Akademiska Hus i Uppsala planerar en ny entré för Biomedicinskt centrum (BMC) i Uppsala. I projektet skapas en ny ljusgård av en befintlig innergård. Ljusgården knyter ihop två entréer mot norr och söder samt öppnar upp mot restaurangen och ett nytt bibliotek. I projektet ingår även två tentamenslokaler samt en hörsal för cirka 320 personer. ACAD arbetar under programhandlingsskedet med den rumsakustiska utformningen av ljusgården, tentamenslokalerna, restaurangen och den nya hörsalen.
FÖREGÅENDE | 10 | 11 | 12