Projekt

Varje år får vi på ACAD in stor mängd nya projekt. Samtidigt fortsätter vi att jobba med befintliga projekt och återupptar projekt som går in i nya faser. Vi har många projekt som vi är mycket stolta över att ha deltagit i. Här under ser ni projekt som vi är extra stolta över och gärna vill visa upp.
Datum
Datum
Sortera på: Datum
x

BMC Hallarna

Akademiska Hus i Uppsala planerar en ny entré för Biomedicinskt centrum (BMC) i Uppsala. I projektet skapas en ny ljusgård av en befintlig innergård. Ljusgården knyter ihop två entréer mot norr och söder samt öppnar upp mot restaurangen och ett nytt bibliotek. I projektet ingår även två tentamenslokaler samt en hörsal för cirka 320 personer. ACAD arbetar under programhandlingsskedet med den rumsakustiska utformningen av ljusgården, tentamenslokalerna, restaurangen och den nya hörsalen.
FÖREGÅENDE | 10 | 11 | 12