Projekt

Varje år får vi på ACAD in stor mängd nya projekt. Samtidigt fortsätter vi att jobba med befintliga projekt och återupptar projekt som går in i nya faser. Vi har många projekt som vi är mycket stolta över att ha deltagit i. Här under ser ni projekt som vi är extra stolta över och gärna vill visa upp.
Datum
Datum
Sortera på: Datum
x

BMC SciLife

Nybyggnad av kontorsbyggnad på Biomedicinskt Centrum i Uppsala. Byggnaden uppfördes på en befintlig innergård och ny ljusgård skapades mellan husen. Akustiska utmaningar var främst rumsakustiken i ljusgården samt krav på ljudisolering mellan mötesrum och allmänutrymmen.

Visa fler bilder

x

BMC Hallarna

Akademiska Hus i Uppsala planerar en ny entré för Biomedicinskt centrum (BMC) i Uppsala. I projektet skapas en ny ljusgård av en befintlig innergård. Ljusgården knyter ihop två entréer mot norr och söder samt öppnar upp mot restaurangen och ett nytt bibliotek. I projektet ingår även två tentamenslokaler samt en hörsal för cirka 320 personer. ACAD arbetar under programhandlingsskedet med den rumsakustiska utformningen av ljusgården, tentamenslokalerna, restaurangen och den nya hörsalen.
x

GreenHub Bro

Sveriges grönaste logistikcenter. Logistikhubb med tydlig hållbarhetsfokus belägen i Upplands-Bro norr om Stockholm. Bildkälla: Metod arkitekter, Uppsala.

Datum: 2018-06-01 09:11:24

Referensnummer: 17313

Handläggande akustiker: ---

Ansvarig akustiker: Anders Schönbeck

x

Kv Romben 2

ACAD har, på uppdrag av IN3PRENÖR AB, utfört verifierande ljudmätningar efter kontorsanpassning av Kv Romben 2 i Rotebro.
x

Kvarter A, Postgården, Årstafältet

ACAD har på uppdrag av ETTELVA Arkitekter utfört en beräkning av ljudnivåer från trafik vid fasad till Kvarter A, Årstafället etapp 2. Kvarter A omfattar lägenheter från 1 rum och kök till 4 rum och kök. Längst ner i huset förläggs även kommersiella lokaler.
x

Kv Modellören

I slutet av 2014 vann SKB en markanvisningstävling på Värmdö, vilket resulterar i nybyggnation av 80 nya bostäder i de så kallade Porslinskvarteren i centrala Gustavsberg, bland kulturhistorisk industriarkitektur och bara några hundra meter från marinan. SKBs kvarter heter Modellören. Modellörerna var den yrkesgrupp som gjorde originalmodeller i gips efter konstnärernas skisser. ACAD har bistått SKB med trafikbullerutredning och akustisk projektering.
x

Kv Skogsstjärnan

Projektet innefattar byggnation av två huskroppar med lägenheter på 2-5 rum och kök i Hässelby, Stockholm. I entreprenaden ingår även byggnation av ett parkeringshus i två våningar. I projektet har det lagts fokus på att skapa en varierad fasad med mjuka färgkombinationer. Taken är beklädda med sedum för att ansluta till den bakomliggande naturen. Projektet ska stå klart 2017. ACAD har bistått med trafikbullerutredning samt akustisk projektering.
x

Ångström etapp 4

Projektet Ångström etapp 4 består av två nya huskroppar som ska adderas till den befintliga byggnaden på 73 000 m². Den nya entrébyggnaden, hus 10, blir på 30 000 m² och flygeln, hus 9, på 10 000 m². I projektet ingår även en ombyggnad och lokalanpassning av 10 000 m² i det befintliga Ångströmlaboratoriet, hus 8. Bakgrunden till projektet är att Ångströmlaboratoriet vuxit och står inför en fortsatt expansion med nya verksamheter. Samtidigt har Uppsala universitet önskemålet att skapa ett sammanhållet tvärvetenskapligt intendenturområde där man för ihop teknisk-­naturvetenskapliga institutioner och forskningsgrupper inom fysik, kemi och matematik, materialvetenskap och informationsteknologi.
FÖREGÅENDE | 1 | 2 | 3 | 5 | NÄSTA