Projekt

Varje år får vi på ACAD in stor mängd nya projekt. Samtidigt fortsätter vi att jobba med befintliga projekt och återupptar projekt som går in i nya faser. Vi har många projekt som vi är mycket stolta över att ha deltagit i. Här under ser ni projekt som vi är extra stolta över och gärna vill visa upp.
Datum
Datum
Sortera på: Datum
x

Hökåsenskolan Västerås

ACAD har hjälpt Archus med rumsakustiska beräkningar av klassrum i Hökåsenskolan i Västerås.
x

Kv Hjulmakaren

Kvarteret Hjulmakaren ligger mellan Kavallerivägen, Rissneleden och en skogsbeklädd höjd, på den plats där kommunhuset tidigare stod. Gestaltningen tog form i en tidig idé om hur olika volymer möter stad respektive skog. Mot gatan förtätas och förtydligas gaturummet med en sammanhängande sekvens av ljusa lameller, på höjden mot skogen tre fristående punkthus med tydlig vertikalitet i en mörkare färgskala. Kvarteret består av både hyres- och bostadsrätter. I den sydligaste lamellbyggnaden finns en förskola i markplan, med en gård som sträcker sej upp mot den angränsande skogsdungen. I lamellernas gatuplan inryms även kommersiella lokaler, längs Kavallerivägen och kring det nyanlagda Kavalleritorget som länkar samman kvarteret med det planerade bostadsområdet på andra sidan vägen.
x

Brf Bonum Ängshöjden

Bonum är Riksbyggens varumärke och organisation för seniorboende, där ledorden stavas trygghet, bekvämlighet och trivsel. Bonum Brf Ängshöjden har byggts med närhet till både service och kommunikationer. Lägenheterna innehåller 2-4 rum och kök. De har flexibla planlösningar och är ljusa och luftiga för att underlätta seniorens vardag. I huset finns också en övernattningslägenhet för gäster, en stor gemensamhetslokal och en takterrass med grillplats och soldäck.
x

Umami Park

Ny stadsdel med bostäder, kontor och lokaler. Projektet omfattar trafikbullerutredning samt projektering av både bostäder och kontor.

Visa fler bilder

x

Nya Stadshagen

En ny detaljplan håller på att tas fram för Stadshagen. Målet är att omvandla Stadshagen till en tätare stadsdel som är mer integrerad med den övriga staden. Det planeras för bostäder, kommersiella lokaler, en skola, flera förskolor, en tennishall och två nya fotbollsplaner. ACAD har fått i uppdrag att ta fram en samordnad bullerutredning för hela planområdet.

Datum: 2016-11-08 10:37:35

Referensnummer: 16212-1

Handläggande akustiker: Acad

Ansvarig akustiker: Fredrik Sydhoff

x

Kv Bergskristallen

Nytt bostadsprojekt i Solberga. Wallenstam bygger 4 flerfamiljsbostadshus. ACAD har varit med i projekteringen.

Visa fler bilder

x

Kv Bjällerkransen 5

Kv Bjällerkransen består av 3 hus om totalt 253 lägenheter. Med E4 och tunnelbanan som granne ställs det höga krav på akustiska lösningar. ACAD har hjälp Värmdöbygg med akustiskt projektering och ljudmätningar.

Datum: 2014-11-08 06:38:59

Referensnummer: 13282-1

Handläggande akustiker: Acad

Ansvarig akustiker: Fredrik Sydhoff

x

Kv Jubilaren

I Stora Ursvik byggs Kv Jubilaren - 138 bostadsrätter fördelade i 4 trapphus ritade av Arkitekter Engstrand och Speek. ACAD har bistått med akustisk projektering och utredning av trafikbuller för att skapa goda förutsättningar för kvarteret.
FÖREGÅENDE | 1 | 2 | 3 | 4 | NÄSTA