Projekt

Varje år får vi på ACAD in stor mängd nya projekt. Samtidigt fortsätter vi att jobba med befintliga projekt och återupptar projekt som går in i nya faser. Vi har många projekt som vi är mycket stolta över att ha deltagit i. Här under ser ni projekt som vi är extra stolta över och gärna vill visa upp.
Datum
Datum
Sortera på: Datum
x

Hökåsenskolan Västerås

ACAD har hjälpt Archus med rumsakustiska beräkningar av klassrum i Hökåsenskolan i Västerås.
x

Brf Kanotbryggan

Brf Kanotbryggan, med Mälaren som granne, utgörs av 52 lägenheter fördelat på två huskroppar - Backhuset och Brygghuset. I Kanotbryggan erbjuds lägenheter på 1-4 rum och kök i varierande storlek på mellan 31 och 99 kvadratmeter. Tillsammans med arkitekt och inredningsarkitekt har exteriören såväl som interiören utformats för att passa väl in i den natursköna omgivningen. Med en sober färgskala, stora fönsterpartier och generös takhöjd får man känslan av att vara ett med naturen. Lägenheterna genomsyras av genomtänkta materialval och välplanerade planlösningar som ritats med extra omtanke kring förutsättningen för umgänge. Samtliga lägenheter är försedda med minst en balkong, uteplats eller takterrass. ACAD har bistått med trafikbullerutredning och akustisk projektering.
x

Kv Modellören

I slutet av 2014 vann SKB en markanvisningstävling på Värmdö, vilket resulterar i nybyggnation av 80 nya bostäder i de så kallade Porslinskvarteren i centrala Gustavsberg, bland kulturhistorisk industriarkitektur och bara några hundra meter från marinan. SKBs kvarter heter Modellören. Modellörerna var den yrkesgrupp som gjorde originalmodeller i gips efter konstnärernas skisser. ACAD har bistått SKB med trafikbullerutredning och akustisk projektering.
x

Kv Skogsstjärnan

Projektet innefattar byggnation av två huskroppar med lägenheter på 2-5 rum och kök i Hässelby, Stockholm. I entreprenaden ingår även byggnation av ett parkeringshus i två våningar. I projektet har det lagts fokus på att skapa en varierad fasad med mjuka färgkombinationer. Taken är beklädda med sedum för att ansluta till den bakomliggande naturen. Projektet ska stå klart 2017. ACAD har bistått med trafikbullerutredning samt akustisk projektering.
x

Enskededalen

I trevliga Enskededalen – Åstorpsringen byggs 50 nya hyresrättslägenheter i en blandad bebyggelse i närområdet av både villor och flerbostadshus. Dalens populära koloniområde ligger på andra sidan gatan.
x

Kv Hjulmakaren

Kvarteret Hjulmakaren ligger mellan Kavallerivägen, Rissneleden och en skogsbeklädd höjd, på den plats där kommunhuset tidigare stod. Gestaltningen tog form i en tidig idé om hur olika volymer möter stad respektive skog. Mot gatan förtätas och förtydligas gaturummet med en sammanhängande sekvens av ljusa lameller, på höjden mot skogen tre fristående punkthus med tydlig vertikalitet i en mörkare färgskala. Kvarteret består av både hyres- och bostadsrätter. I den sydligaste lamellbyggnaden finns en förskola i markplan, med en gård som sträcker sej upp mot den angränsande skogsdungen. I lamellernas gatuplan inryms även kommersiella lokaler, längs Kavallerivägen och kring det nyanlagda Kavalleritorget som länkar samman kvarteret med det planerade bostadsområdet på andra sidan vägen.
x

KTH 43:25

NY BYGGNAD PÅ KTH CAMPUS Campusområdet utgör en unik stadsenklav med historiskt och arkitektoniskt intressanta institutionsmiljöer där byggnader och parker tillsammans skapar en tydlig och vacker helhet. Alldeles intill Erik Lallerstedts äldre campusbyggnader tillkommer en ny byggnad som uppförs i fem våningar plus källare under marknivå. Byggnaden skall innehålla flexibla kontorslokaler med en extra flexibel bottenvåning som skall kunna användas för speciella evenemang mm. Den nya byggnadsvolymen passar väl in bland de närliggande byggnaderna, såväl de äldre som de senare byggda husen. Husdjupet på 17-22 m med 5 våningar ger flexibilitet i utnyttjandet och passar väl in i den levande miljö som KTH Campus är.
x

Brf Bonum Ängshöjden

Bonum är Riksbyggens varumärke och organisation för seniorboende, där ledorden stavas trygghet, bekvämlighet och trivsel. Bonum Brf Ängshöjden har byggts med närhet till både service och kommunikationer. Lägenheterna innehåller 2-4 rum och kök. De har flexibla planlösningar och är ljusa och luftiga för att underlätta seniorens vardag. I huset finns också en övernattningslägenhet för gäster, en stor gemensamhetslokal och en takterrass med grillplats och soldäck.
FÖREGÅENDE | 2 | 3 | 4 | 12 | NÄSTA