Projekt

Varje år får vi på ACAD in stor mängd nya projekt. Samtidigt fortsätter vi att jobba med befintliga projekt och återupptar projekt som går in i nya faser. Vi har många projekt som vi är mycket stolta över att ha deltagit i. Här under ser ni projekt som vi är extra stolta över och gärna vill visa upp.
Datum
Datum
Sortera på: Datum
x

Kv Marievik, industribullerinventering

Kv Marievik vid Liljeholmen är ett bullerutsatt industriområde som planeras byggas om i delar till bostäder. Som del av detta behöver bullerförutsättningarna kartläggas. ACAD har uppdragits att inventera och modellera industribullerkällor och dess effekt mot den planlagda fastigheten.
x

Kv Spikfabriken, Valbo

Kv Spikfabriken är ett kvarter i Valbo utanför Gävle som ligger just intill ett vattenkraftverk, större industriområde med flera tyngre industrier, tågbana och riksväg till Gävle. ACAD uppdrogs att utreda förutsättningarna för att bygga bostäder med en god ljudmiljö skyddad från omgivande buller. Uppdraget omfattar att inventera alla bullerkällor i industriområdet med drifttider och väga mot krav i detaljplan för att utreda om förutsättningar finns för bostäder.
x

Brofästet, Norra Djurgårdsstaden

Tobin Properties bygger nytt i Kv Brofästet i Norra Djurgårdsstaden. I projektet ingår bostäder, en förskola och några kommersiella lokaler. Husen projekteras för att uppfylla Miljöbyggnad guld. Därmed ställs höga krav på ljudmiljön och de akustiska lösningarna.

Datum: 2016-11-08 10:50:28

Referensnummer: 14153

Handläggande akustiker: Acad

Ansvarig akustiker: Anders Schönbeck

x

Kv Valvankaret

I Högdalen bygger Riksbyggen ett nytt punkthus med hyreslägenheter. Huset får cirka 70 lägenheter fördelade på 13 våningsplan samt två garageplan i källaren. Byggstart är planerad till 2016. Illustration: Alessandro Ripellino Arkitekter

Datum: 2015-10-09 08:01:46

Referensnummer: 15236

Handläggande akustiker: ---

Ansvarig akustiker: Anders Schönbeck

x

Dalénum, Lidingö

På Lidingö uppför JM AB ett helt nytt bostadsområde i det som tidigare var ett industriområde. I området byggs cirka 1000 nya bostäder. ACAD deltar i projekteringen av de olika bostadskvarteren och utför bland annat beräkningar av trafikbullernivåer samt dimensionerar byggnaderna utifrån gällande ljudkrav. Hela området beräknas vara färdigställt år 2020.

Datum: 2015-08-14 08:11:18

Referensnummer: 11303

Handläggande akustiker: ---

Ansvarig akustiker: Anders Schönbeck

x

Kvarteret Lärkan, Tuletornen

Likt två skulpturer stoltserar Wallenstams nyproducerade byggnader, Tuletornen, vid Tuletorget i Sundbyberg. ACAD har projekterat akustiken tillsammas med byggentreprenören DMJ Bygg och VERA Arkitekter. De två sextonvåningshusen erbjuder bostäder med loungebalkonger, storslagen utsikt och genomtänkta akustiska lösningar.

Visa fler bilder

x

Brf Planeten 234

Brf Planeten 234, bygger om två plan i en sekelskiftesfastighet till lägenheter samtidigt som de behåller de antikvariska värden i byggnaden. Krav ställs inte bara på god ljudmiljö enligt modern standard, utan även lösningar som tar hänsyn till husets stil från sent 1800-tal. ACAD har akustiskt inventerat befintliga konstruktioner, i samspel tagit fram åtgärder och verifierat ljudmiljön med fältmätningar.
x

Kv Stora Katrineberg 8

Stora Katrineberg är ett industriområde i södra Stockholm där det byggs bostäder enligt moderna krav. Bostadsbygge i storstadsregioner ställer ofta höga krav på ljudmiljö för att skapa en lugn plats för återhämtning, detta kräver särskild noggrannhet i planering och genomförande. ACAD har utrett förutsättningar för byggandet av ett flerbostadhus intill industribyggnaderna, genom modellering och simulering i 3D liksom fältmätningar både inför och under byggnation och tagit fram åtgärder för att säkerställa en god ljudmiljö för de boende.
FÖREGÅENDE | 2 | 3 | 4 | 5 | NÄSTA