Projekt

Varje år får vi på ACAD in stor mängd nya projekt. Samtidigt fortsätter vi att jobba med befintliga projekt och återupptar projekt som går in i nya faser. Vi har många projekt som vi är mycket stolta över att ha deltagit i. Här under ser ni projekt som vi är extra stolta över och gärna vill visa upp.
Datum
Datum
Sortera på: Datum
x

Kv Grindstolpen, Tyresö

Nyplanerade flerbostadshus utmed Tyresövägen. ACAD hjälper till att utreda och beräkna trafikbuller för att säkerställa att bostäder kan uppfylla de yttre bullerkraven.
x

Kv Gladan 2 och 8

Kv Gladan 2 och 8 är två nya flerbostadshus på Warfinges Väg i Stockholm. Projektet består av drygt 200 lägenheter, en förskola och ett antal lokaler. Utmaningarna ur akustisk synvinkel har bland annat varit att hantera de höga trafikbullernivåer och skapa vädringsmöjligheter för alla lägenheter. Eftersom trafikbuller kommer från alla håll och huset inte har någon tyst sida har låga vädringsfönster och tät balkongskärm använts.
x

Fönsterbyte i Vällingby

ACAD hjälper till och utreder fönsteråtgärder för befintliga bostäder kring tunnelbanedepån in Vällingby. Målet är att sänka ljudnivåer inomhus från tåg som kör i kurvor på depåområdet.
x

Kv Ungraren, Blackeberg

I Blackeberg cirka 500 från centrum har Svenska bostäder byggt 3 nya flerbostadshus med 70 nya bostäder. ACAD har varit med under projekteringen av bostäderna. Tack vare en en tung platsgjuten betongstomme har lägenheterna goda förutsättningar för ljudisolering mellan bostäderna.
x

Taluppfattbarhet (STI) för högtalarsystem

Vectura Consulting AB projekterar ett antal nya tågplattformar och gångbroar mestadels i Skånetrakten. I Transportsyrelsens skrift "Tekniska specifikationer för driftskompatibilitet" (TSD) anges att taluppfattbarheten, som beräknas och mäts i RASTI, för högtalarsystemet på tågplattformen eller i gångbroar ska uppfylla ett uppsatt krav. Vi på ACAD simluerar taluppfattbarheten (RASTI) för tågplattformarna och gångbroarna på uppdrag av Vectura. Simuleringen utförs med en rumsakustisk modell där egenskaperna för rummets väggar, tak och golv och högtalarnas placering, antal, direktivitet och ljudstyrka analyseras och definieras. Resultatet ger en överblick i form av ett raster av RASTI-värden över hela plattformen eller gångbron.

Datum: 2014-05-27 08:33:12

Referensnummer: 11277

Handläggande akustiker: Acad

Ansvarig akustiker: Fredrik Sydhoff

Visa fler bilder

FÖREGÅENDE | 2 | 3 | 4