Projekt

Varje år får vi på ACAD in stor mängd nya projekt. Samtidigt fortsätter vi att jobba med befintliga projekt och återupptar projekt som går in i nya faser. Vi har många projekt som vi är mycket stolta över att ha deltagit i. Här under ser ni projekt som vi är extra stolta över och gärna vill visa upp.
Datum
Datum
Sortera på: Datum
x

Nybohovsbacken

Vid Nybohovsbacken i Liljeholmen, Stockholm, ska nya flerbostadshus byggas. ACAD har varit ansvariga akustiker i projektet och arbetat med att säkerställa en god ljudmiljö i de färdiga husen. En av många utmaningar i projektet är att husen ligger ovanför röda linjens tunnelbanedragning vilket gör att vissa hus ska avvibreras för att föhindra stomljud. Frågor kring stomljud uppstår allt oftare vid nybyggen i Stockholm då man tidigare undvikit att bygga på platser där riskerna funnits.

ACAD har under våren 2014 varit handledare för ett exjobb som undersökt stomljud från tåg närmre. Arbetet har blivit mycket lyckat och slutprodukten är ett program som effektiviserar vårt analysarbete. Bland annat kunde vi använda oss av programmet för att dimensionera stomljudsåtgärderna för Nybohovsbacken.
x

Masugnen 5

På uppdrag av SKANSKA har ACAD varit med och tagit fram en bullerutredning som omfattar buller från vägar, spårvagn och flygplan samt markbuller från Bromma flygplats.

Datum: 2018-06-12 08:10:39

Referensnummer: 15330

Handläggande akustiker: ---

Ansvarig akustiker: Per Kajmats

x

Kv Skattkistan

I Älvsjöstaden ligger kv Skattkistan - ett modernt bostadskvarter med åtta trapphus och en förskola på bottenvåningen. ACAD har varit med i projekteringen som sakkunniga inom akustik.

Datum: 2018-06-12 08:04:11

Referensnummer: 15309

Handläggande akustiker: ---

Ansvarig akustiker: Fredrik Sydhoff

x

Mälarsjukhuset Eskilstuna, MSE E62

Projektet omfattar en ny sjukhusbyggnad vid Mälarsjukhuset Eskilstuna. Den nya byggnade, E62 kommer att blanda annat inrymma akutmottagning, intensivvårdsavdelning, förlossning, neonatal och operation. Bildkälla Carlstedt Arkitekter

Datum: 2018-06-11 13:04:54

Referensnummer: 17014

Handläggande akustiker: ---

Ansvarig akustiker: Fredrik Sydhoff

x

Rönnbyskola

Projektet omfattar en om- och tillbyggnad med utökade lokaler för årskurs 7-9. Rönnbyskolan ligger i Rönnby, Västerås kommun. Projektet ska uppfylla Miljöbyggnad Silver. Bildkälla: Archus ariktekter, Västerås.

Datum: 2018-06-01 09:14:51

Referensnummer: 17307

Handläggande akustiker: ---

Ansvarig akustiker: Petter Svanberg

x

GreenHub Bro

Sveriges grönaste logistikcenter. Logistikhubb med tydlig hållbarhetsfokus belägen i Upplands-Bro norr om Stockholm. Bildkälla: Metod arkitekter, Uppsala.

Datum: 2018-06-01 09:11:24

Referensnummer: 17313

Handläggande akustiker: ---

Ansvarig akustiker: Anders Schönbeck

x

Nockebyhov

Projektet omfattar sex nya bostadshus med 50 lägenheter där av ett parhus. Bostadshusen ligger i stadsdelen Nockebyhov i Bromma. Bildkälla Dinell Johansson arkitekter.

Datum: 2018-06-01 09:06:18

Referensnummer: 14331

Handläggande akustiker: ---

Ansvarig akustiker: Fredrik Sydhoff

x

Geysir

Projektet omfattar ett höghus på 23 våningar där plan 11 planeras vara teknikvåning. Förutom lägenheter finns en förskola på bottenvåning och två våningar med lokaler. Totalt inrymmer huset ca 200 bostäder. Huset ligger i kvarteret Hekla i stadsdelen Kista, Stockholm. Bildkälla: CF Møller arkitekter.

Datum: 2018-06-01 09:02:57

Referensnummer: 17264

Handläggande akustiker: ---

Ansvarig akustiker: Fredrik Sydhoff

x

Magnoliatomten Kv. C

ACAD bidrar med akustisk expertis i projektet Magnoliatomten, Kv. C, som ligger i Sköndal strax utanför Stockholm. I den första etappen ska Ikano Bostad bygga ett lamellhus med 51 bostadslägenheter, 6 LSS-lägenheter samt kontor. Bostäder är 1-4 rum och kök. Kvarteret projekteras enligt Miljöbyggnad Silver. Bildkälla: FOJAB arkitekter
1 | 2 | 3 | 12 | NÄSTA