Projekt

Varje år får vi på ACAD in stor mängd nya projekt. Samtidigt fortsätter vi att jobba med befintliga projekt och återupptar projekt som går in i nya faser. Vi har många projekt som vi är mycket stolta över att ha deltagit i. Här under ser ni projekt som vi är extra stolta över och gärna vill visa upp.
Datum
Datum
Sortera på: Datum
x

Taluppfattbarhet (STI) för högtalarsystem

Vectura Consulting AB projekterar ett antal nya tågplattformar och gångbroar mestadels i Skånetrakten. I Transportsyrelsens skrift "Tekniska specifikationer för driftskompatibilitet" (TSD) anges att taluppfattbarheten, som beräknas och mäts i RASTI, för högtalarsystemet på tågplattformen eller i gångbroar ska uppfylla ett uppsatt krav. Vi på ACAD simluerar taluppfattbarheten (RASTI) för tågplattformarna och gångbroarna på uppdrag av Vectura. Simuleringen utförs med en rumsakustisk modell där egenskaperna för rummets väggar, tak och golv och högtalarnas placering, antal, direktivitet och ljudstyrka analyseras och definieras. Resultatet ger en överblick i form av ett raster av RASTI-värden över hela plattformen eller gångbron.

Datum: 2014-05-27 08:33:12

Referensnummer: 11277

Handläggande akustiker: ---

Ansvarig akustiker: Fredrik Sydhoff

Visa fler bilder

x

Kv Fjäderlåset 1

I befintligt flerfamiljshus från 1950-talet, med närhet till Hagsätra Centrum, har Ikano Bostad omvandlat lokaler till lägenheter. ACAD har skrivit akustiskt program och utfört mätningar för att verifiera att ljudkrav uppfylls efter ombyggnad. Bildkälla: Ikano Bostad
x

Sound insulation characterization: Brf Kallhällsparken – FOAMGLAS terrace floor elements

Sound isolation characterization study of an unfinished building partition including FOAMGLAS Koljern elements. The purpose of the tests was to define the gap between sound performance of the basic unfinished construction and the requirements stated in the Swedish Standard. This gap analysis will be at the basis of the definition of the finishing of the construction, in which the finishing contributes to the complying sound performance.

Datum: 2017-08-15 12:36:28

Referensnummer: 17098-1

Handläggande akustiker: Rikard Karlsson

Ansvarig akustiker: Peter Blom

x

Kv Romben 2

ACAD har, på uppdrag av IN3PRENÖR AB, utfört verifierande ljudmätningar efter kontorsanpassning av Kv Romben 2 i Rotebro.
x

Kvarter A, Postgården, Årstafältet

ACAD har på uppdrag av ETTELVA Arkitekter utfört en beräkning av ljudnivåer från trafik vid fasad till Kvarter A, Årstafället etapp 2. Kvarter A omfattar lägenheter från 1 rum och kök till 4 rum och kök. Längst ner i huset förläggs även kommersiella lokaler.
x

Brf Tindra & Brf Blinka

I den nya stadsdelen Vega i Haninge kommun byggs det nu för fullt. Kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar har fått prioritet i planeringen av det nya området. Efter upprättandet av den nya pendeltågsstationen i Vega kan man nå Stockholms innerstad med kollektivtrafik på nolltid. Ikano bygger ett lamellhus och ett punkthus intill pendeltågsstationen. Huskropparna innefattar lägenheter på 1-4 rum och kök samt lokaler på markplan med näringsverksamhet av olika slag.
x

Kulturhus Skellefteå

ACAD är med och projekterar ett nytt kulturhus i Skellefteå tillsammans med White arkitekter. Kulturhuset ska inrymma konst, litteratur, teater och musik. Mångfalden av aktiviteter och aktörer ska synas i arkitekturen. Byggnaden får olika kroppar, som till form och storlek är skräddarsydda för de olika verksamheterna. Samtidigt utformas det nya kulturhuset med flexibilitet som utgångspunkt, så att lokalerna enkelt kan anpassas efter framtida behov utan större resursanvändning. Ovanpå kulturhuset byggs ett nytt hotell vilket blir Nordens största träbyggnad i 18 våningar.

Visa fler bilder

x

Sveriges ambassad i Oslo

På uppdrag av Statens fastighetsverk arbetar ACAD med en ombyggnad av den svenska ambassaden i Oslo.
x

Kv Tegelbruket 1

Centralt i Upplands Väsby bygger JM flera etapper med flerbostadshus, nämligen Kv Tegelbruket 1-3. ACAD har verifieringsmätt i Tegelbruket 1 som är ett stadsmässigt kvarter med åläge. Lägenheterna innehåller 1-5 rum och kök.
1 | 2 | 3 | 11 | NÄSTA