Projekt

Varje år får vi på ACAD in stor mängd nya projekt. Samtidigt fortsätter vi att jobba med befintliga projekt och återupptar projekt som går in i nya faser. Vi har många projekt som vi är mycket stolta över att ha deltagit i. Här under ser ni projekt som vi är extra stolta över och gärna vill visa upp.
Datum
Datum
Sortera på: Datum
x

Sandvik Västberga

Sandvik ska köpa in vibrationskänslig utrustning. ACAD har utfört en inventering av vibrationsnivåerna från befintlig utrustning samt åtgärdsförslag för hur den nya utrustningen ska placeras och utföras för att inte störas av verksamheten.

Datum: 2014-08-28 13:38:12

Referensnummer: 13145

Handläggande akustiker: Acad

Ansvarig akustiker: Peter Blom

x

GreenHub Bro

Sveriges grönaste logistikcenter. Logistikhubb med tydlig hållbarhetsfokus belägen i Upplands-Bro norr om Stockholm. Bildkälla: Metod arkitekter, Uppsala.

Datum: 2018-06-01 09:11:24

Referensnummer: 17313

Handläggande akustiker: ---

Ansvarig akustiker: Anders Schönbeck

x

Södertälje pendeltågsdepå

ACAD utreder buller i arbetsmiljön för arbetare på Södertälje pendeltågsdepå. Genom att använda personburen mätutrustning kan personalens arbetsdag med olika bullrande moment registreras. För alla verksamheter där någon kan utsättas för buller i arbetet ska Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller tillämpas, AFS 2005:16. SL:s pendeltåg av modell X10 och X60 utreds för specifika moment där arbete nära höga ljud förekommer, exempelvis det lufttryckreglerade bromssystemet.

Visa fler bilder

x

Bullerkartläggning av fartyg

ACAD har utfört en bullerkartläggning av en en bogserbåt som ska registreras i Sverige. Bullerkartläggningen resulterar i en bullerkarta över fartyget som hjälper besättningen att använda rätt hörselskydd i olika utrymmen.

Datum: 2014-09-11 15:51:16

Referensnummer: 13026

Handläggande akustiker: Acad

Ansvarig akustiker: Anders Schönbeck

x

Portabelt mätrum

Leverans av portabelt ekofritt mätrum till lastbilsproducent. Mätrummet används för jämförande ljudmätningar av transmissionsrigg. Arbetet innefattade konstruktion av ekofritt rum, inköp av material och montage samt inmätning av akustiska parametrar med intyg till beställare.

Visa fler bilder