Projekt

Varje år får vi på ACAD in stor mängd nya projekt. Samtidigt fortsätter vi att jobba med befintliga projekt och återupptar projekt som går in i nya faser. Vi har många projekt som vi är mycket stolta över att ha deltagit i. Här under ser ni projekt som vi är extra stolta över och gärna vill visa upp.
Datum
Datum
Sortera på: Datum
x

Sveriges ambassad i Peking

ACAD arbetar med en om- och tillbyggnad av den Svenska ambassaden i Peking. Projektet omfattar ombyggnad kontor samt nybyggnad kontor, migration, hörsal m.m. Statens Fastighetsverk planerar genomföra projektet i två etapper med färdigställande 2019.

Visa fler bilder

x

Kulturhus Skellefteå

ACAD är med och projekterar ett nytt kulturhus i Skellefteå tillsammans med White arkitekter. Kulturhuset ska inrymma konst, litteratur, teater och musik. Mångfalden av aktiviteter och aktörer ska synas i arkitekturen. Byggnaden får olika kroppar, som till form och storlek är skräddarsydda för de olika verksamheterna. Samtidigt utformas det nya kulturhuset med flexibilitet som utgångspunkt, så att lokalerna enkelt kan anpassas efter framtida behov utan större resursanvändning. Ovanpå kulturhuset byggs ett nytt hotell vilket blir Nordens största träbyggnad i 18 våningar.

Visa fler bilder

x

15156-1 Kv Planeten 234, störningsärende

Efter ombyggnad stör sig grannen nedanför på höga stegljud, ACAD utreder om ombyggnaden är utförd ordentligt och vad som kan göras för att rädda grannsämjan.

Datum: 2015-05-13 11:09:05

Referensnummer: 15156

Handläggande akustiker: Anders Schönbeck

---

x

Nya Kvarnen 2

Mitt emellan Stockholm city och skärgården ligger Kvarnholmen och Nya Kvarnen 2. Med fantastiska utsikter över Stockholms inlopp, Djurgården och Gamla stan har utförts 87 lägenheter i storlek 1-4 rum och kök. ACAD har assisterat med akustisk projektering och verifierande mätningar.
x

Portabelt mätrum

Leverans av portabelt ekofritt mätrum till lastbilsproducent. Mätrummet används för jämförande ljudmätningar av transmissionsrigg. Arbetet innefattade konstruktion av ekofritt rum, inköp av material och montage samt inmätning av akustiska parametrar med intyg till beställare.

Visa fler bilder

x

Kv Plantskolan UADM Universitetsförvaltningen

Projektet omfattar nybyggnad av kontor till Universitetsförvaltningen som idag sitter utspridda i olika lokaler. Projektet omfattar cirka 15000 kvadratmeter kontorsyta. Projektet är under hösten 2017 invigt och uppdraget lyckat med nöjda hyresgäster.

Visa fler bilder

x

Marabouparkens konsthall

Projektet omfattade om- och tillbyggnad av laboratoriet till en ny konsthall. I och med ombyggnationen ville man lyfta fram parken till dess fulla potential som riksangeläget besöksmål. Förutom en konsthall för den välrenommerade utställningsverksamheten byggdes en restaurang för parkens och konsthallens besökare, ett särskilt anpassat "pedagogiskt laboratorium" för barn och ungdomar, samt möteslokaler och ateljéer.

Visa fler bilder

x

Kv Muraren

Nybyggnad av bostäder intill väg E18 i Täby kommun. ACAD följde projektet från tidigt planärende med kommunens specifika ljudkrav och byggherrens önskemål. Projektet innehåller fyra huskroppar som sammanbinds av inglasade balkonger för att skapa tysta sidor för bostäder och en ljuddämpad innergård. Den akustiska projekteringen fortsatte under totalentreprenaden och avslutades med kontrollmätningar i färdigt hus.
x

BMC SciLife

Nybyggnad av kontorsbyggnad på Biomedicinskt Centrum i Uppsala. Byggnaden uppfördes på en befintlig innergård och ny ljusgård skapades mellan husen. Akustiska utmaningar var främst rumsakustiken i ljusgården samt krav på ljudisolering mellan mötesrum och allmänutrymmen.

Visa fler bilder

1 | 2 | 3 | 5 | NÄSTA