Projekt

Varje år får vi på ACAD in stor mängd nya projekt. Samtidigt fortsätter vi att jobba med befintliga projekt och återupptar projekt som går in i nya faser. Vi har många projekt som vi är mycket stolta över att ha deltagit i. Här under ser ni projekt som vi är extra stolta över och gärna vill visa upp.
Datum
Datum
Sortera på: Datum
x

Kvarteret Lärkan, Tuletornen

Likt två skulpturer stoltserar Wallenstams nyproducerade byggnader, Tuletornen, vid Tuletorget i Sundbyberg. ACAD har projekterat akustiken tillsammas med byggentreprenören DMJ Bygg och VERA Arkitekter. De två sextonvåningshusen erbjuder bostäder med loungebalkonger, storslagen utsikt och genomtänkta akustiska lösningar.

Visa fler bilder

x

Kvarteret Loen

Den karaktäristiska byggnaden med rundbågiga fönster på Jakobsgatan i Stockholm uppfördes 1968-71 efter ritningar av Nils Tesch och var Regeringskansliets första hus i Klara. Byggnaden är ett exempel på byggnadsteknik med prefabricerade, förtillverkade, betongelement, som slog igenom på 60-talet. Statens Fastighetsverk har genomfört en om- och påbyggnad under 2010-2012 med syfte att skapa ändamålsenliga kontorslokaler för Regeringskansliet. Projekteringen startade 2008. Kvarteret har byggts på med tre våningar och ett ljusschakt har tagits upp inuti den tidigare mörka kärnan. Lokalerna inreds med bibliotek, kontor, storkontor, öppna kontorslandskap, mötesrum, hörsalar med mera. ACAD har svarat för den akustiska planeringen i hela kvarteret. Det är enligt uppgift SFV:s största projekt.

Visa fler bilder

x

Brf Tindra & Brf Blinka

I den nya stadsdelen Vega i Haninge kommun byggs det nu för fullt. Kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar har fått prioritet i planeringen av det nya området. Efter upprättandet av den nya pendeltågsstationen i Vega kan man nå Stockholms innerstad med kollektivtrafik på nolltid. Ikano bygger ett lamellhus och ett punkthus intill pendeltågsstationen. Huskropparna innefattar lägenheter på 1-4 rum och kök samt lokaler på markplan med näringsverksamhet av olika slag.
x

Kv Tegelbruket 1

Centralt i Upplands Väsby bygger JM flera etapper med flerbostadshus, nämligen Kv Tegelbruket 1-3. ACAD har verifieringsmätt i Tegelbruket 1 som är ett stadsmässigt kvarter med åläge. Lägenheterna innehåller 1-5 rum och kök.
x

Hökåsenskolan Västerås

ACAD har hjälpt Archus med rumsakustiska beräkningar av klassrum i Hökåsenskolan i Västerås.
x

Kv Hjulmakaren

Kvarteret Hjulmakaren ligger mellan Kavallerivägen, Rissneleden och en skogsbeklädd höjd, på den plats där kommunhuset tidigare stod. Gestaltningen tog form i en tidig idé om hur olika volymer möter stad respektive skog. Mot gatan förtätas och förtydligas gaturummet med en sammanhängande sekvens av ljusa lameller, på höjden mot skogen tre fristående punkthus med tydlig vertikalitet i en mörkare färgskala. Kvarteret består av både hyres- och bostadsrätter. I den sydligaste lamellbyggnaden finns en förskola i markplan, med en gård som sträcker sej upp mot den angränsande skogsdungen. I lamellernas gatuplan inryms även kommersiella lokaler, längs Kavallerivägen och kring det nyanlagda Kavalleritorget som länkar samman kvarteret med det planerade bostadsområdet på andra sidan vägen.
x

Brf Bonum Ängshöjden

Bonum är Riksbyggens varumärke och organisation för seniorboende, där ledorden stavas trygghet, bekvämlighet och trivsel. Bonum Brf Ängshöjden har byggts med närhet till både service och kommunikationer. Lägenheterna innehåller 2-4 rum och kök. De har flexibla planlösningar och är ljusa och luftiga för att underlätta seniorens vardag. I huset finns också en övernattningslägenhet för gäster, en stor gemensamhetslokal och en takterrass med grillplats och soldäck.
x

Umami Park

Ny stadsdel med bostäder, kontor och lokaler. Projektet omfattar trafikbullerutredning samt projektering av både bostäder och kontor.

Visa fler bilder

x

Nya Stadshagen

En ny detaljplan håller på att tas fram för Stadshagen. Målet är att omvandla Stadshagen till en tätare stadsdel som är mer integrerad med den övriga staden. Det planeras för bostäder, kommersiella lokaler, en skola, flera förskolor, en tennishall och två nya fotbollsplaner. ACAD har fått i uppdrag att ta fram en samordnad bullerutredning för hela planområdet.

Datum: 2016-11-08 10:37:35

Referensnummer: 16212-1

Handläggande akustiker: ---

Ansvarig akustiker: Fredrik Sydhoff

1 | 2 | 3 | NÄSTA