Projekt

Varje år får vi på ACAD in stor mängd nya projekt. Samtidigt fortsätter vi att jobba med befintliga projekt och återupptar projekt som går in i nya faser. Vi har många projekt som vi är mycket stolta över att ha deltagit i. Här under ser ni projekt som vi är extra stolta över och gärna vill visa upp.
Datum
Datum
Sortera på: Datum
x

Södertälje pendeltågsdepå

ACAD utreder buller i arbetsmiljön för arbetare på Södertälje pendeltågsdepå.

Genom att använda personburen mätutrustning kan personalens arbetsdag med olika bullrande moment registreras. För alla verksamheter där någon kan utsättas för buller i arbetet ska Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller tillämpas, AFS 2005:16. SL:s pendeltåg av modell X10 och X60 utreds för specifika moment där arbete nära höga ljud förekommer, exempelvis det lufttryckreglerade bromssystemet.

Visa fler bilder

x

Kvarteret Lärkan, Tuletornen

Likt två skulpturer stoltserar Wallenstams nyproducerade byggnader, Tuletornen, vid Tuletorget i Sundbyberg. ACAD har projekterat akustiken tillsammas med byggentreprenören DMJ Bygg och VERA Arkitekter. De två sextonvåningshusen erbjuder bostäder med loungebalkonger, storslagen utsikt och genomtänkta akustiska lösningar.

Visa fler bilder

x

Kvarteret Loen

Den karaktäristiska byggnaden med rundbågiga fönster på Jakobsgatan i Stockholm uppfördes 1968-71 efter ritningar av Nils Tesch och var Regeringskansliets första hus i Klara. Byggnaden är ett exempel på byggnadsteknik med prefabricerade, förtillverkade, betongelement, som slog igenom på 60-talet. Statens Fastighetsverk har genomfört en om- och påbyggnad under 2010-2012 med syfte att skapa ändamålsenliga kontorslokaler för Regeringskansliet. Projekteringen startade 2008. Kvarteret har byggts på med tre våningar och ett ljusschakt har tagits upp inuti den tidigare mörka kärnan. Lokalerna inreds med bibliotek, kontor, storkontor, öppna kontorslandskap, mötesrum, hörsalar med mera. ACAD har svarat för den akustiska planeringen i hela kvarteret. Det är enligt uppgift SFV:s största projekt.

Visa fler bilder

x

Kv Skattkistan

I Älvsjöstaden ligger kv Skattkistan - ett modernt bostadskvarter med åtta trapphus och en förskola på bottenvåningen. ACAD har varit med i projekteringen som sakkunniga inom akustik.

Datum: 2018-06-12 08:04:11

Referensnummer: 15309

Handläggande akustiker: ---

Ansvarig akustiker: Fredrik Sydhoff

x

Mälarsjukhuset Eskilstuna, MSE E62

Projektet omfattar en ny sjukhusbyggnad vid Mälarsjukhuset Eskilstuna. Den nya byggnade, E62 kommer att blanda annat inrymma akutmottagning, intensivvårdsavdelning, förlossning, neonatal och operation. Bildkälla Carlstedt Arkitekter

Datum: 2018-06-11 13:04:54

Referensnummer: 17014

Handläggande akustiker: ---

Ansvarig akustiker: Fredrik Sydhoff

x

Nockebyhov

Projektet omfattar sex nya bostadshus med 50 lägenheter där av ett parhus. Bostadshusen ligger i stadsdelen Nockebyhov i Bromma. Bildkälla Dinell Johansson arkitekter.

Datum: 2018-06-01 09:06:18

Referensnummer: 14331

Handläggande akustiker: ---

Ansvarig akustiker: Fredrik Sydhoff

x

Geysir

Projektet omfattar ett höghus på 23 våningar där plan 11 planeras vara teknikvåning. Förutom lägenheter finns en förskola på bottenvåning och två våningar med lokaler. Totalt inrymmer huset ca 200 bostäder. Huset ligger i kvarteret Hekla i stadsdelen Kista, Stockholm. Bildkälla: CF Møller arkitekter.

Datum: 2018-06-01 09:02:57

Referensnummer: 17264

Handläggande akustiker: ---

Ansvarig akustiker: Fredrik Sydhoff

x

Brf Tindra & Brf Blinka

I den nya stadsdelen Vega i Haninge kommun byggs det nu för fullt. Kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar har fått prioritet i planeringen av det nya området. Efter upprättandet av den nya pendeltågsstationen i Vega kan man nå Stockholms innerstad med kollektivtrafik på nolltid. Ikano bygger ett lamellhus och ett punkthus intill pendeltågsstationen. Huskropparna innefattar lägenheter på 1-4 rum och kök samt lokaler på markplan med näringsverksamhet av olika slag.
x

Kv Tegelbruket 1

Centralt i Upplands Väsby bygger JM flera etapper med flerbostadshus, nämligen Kv Tegelbruket 1-3. ACAD har verifieringsmätt i Tegelbruket 1 som är ett stadsmässigt kvarter med åläge. Lägenheterna innehåller 1-5 rum och kök.
1 | 2 | 3 | 4 | NÄSTA