Projekt

Varje år får vi på ACAD in stor mängd nya projekt. Samtidigt fortsätter vi att jobba med befintliga projekt och återupptar projekt som går in i nya faser. Vi har många projekt som vi är mycket stolta över att ha deltagit i. Här under ser ni projekt som vi är extra stolta över och gärna vill visa upp.
Datum
Datum
Sortera på: Datum
x

Nya Södertälje Sjukhus

Moderna sjukhus kräver en mycket god innemiljö för både medarbetare likväl som patienter. En lugn ljudmiljö medför lägre stress och bättre kommunikation i krävande situationer likväl som ger en behagligare vistelse för besökare och patienter.
Därtill ställer modern medicinsk utrustning höga krav på vibrationsfrihet för att ge hög noggrannhet bl.a. för magnetröntgenbilder.
ACAD har varit med i projekteringen av ombyggnaden av Nya Södertälje sjukhus som utökar sina vårdplatser och sin akutberedskap, och ser till att sjukhuset får bästa möjliga förutsättningar för en effektiv patientvård både under och efter ombyggnaden.

Datum: 2014-09-11 14:55:32

Referensnummer: 13227

Handläggande akustiker: Acad

Ansvarig akustiker: Fredrik Sydhoff

x

Lugnet 3

Flerfamiljshus och supsugterminal i Hammarby Sjöstad. Mellan Vävar Johans gata och Kanalvägen planeras för det som kallas Lugnet etapp III. Det ska bli ett nytt kvarter med sopsugsterminal, förskola för ca 70 barn och ca 200 lägenheter.
x

Rönnbyskola

Projektet omfattar en om- och tillbyggnad med utökade lokaler för årskurs 7-9. Rönnbyskolan ligger i Rönnby, Västerås kommun. Projektet ska uppfylla Miljöbyggnad Silver. Bildkälla: Archus ariktekter, Västerås.

Datum: 2018-06-01 09:14:51

Referensnummer: 17307

Handläggande akustiker: ---

Ansvarig akustiker: Petter Svanberg